ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD OD ZÁŘÍ 2018

Seznam dětí – V.tř. – odloučené pracoviště

Seznam dětí dle kódů:

54/14 08/15, 12/15, 13/15, 14/15, 17/15, 19/15, 37/15 08/16, 33/16 02/17, 04/17, 36/17, 40/17

Seznam dětí – IV.tř. – žlutý pavilon, 1.patro

Seznam dětí dle kódů:

10/15, 15/15, 16/15, 29/15, 30/15, 31/15, 34/15 09/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 19/16, 27/16 05/17, 33/17 01/18, ,23/18

Seznam dětí – III.tř. – žlutý pavilon, přízemí

Seznam dětí dle kódů:

32/15, 36/15, 37/15 15/16, 17/16, 18/16 06/17, 07/17, 08/17, 09/17, 11/17, 12/17, 14/17, 21/16, 23/16, 24/16, 35/17

Seznam dětí – II.tř. – šedý pavilon, 1.patro

Seznam dětí dle kódů:

31/16, 32/16, 13/17, 15/17, 16/17, 17/17, 18/17, 19/17, 20/17, 22/17, 23/17, 24/17, 25/17, 26/17, 27/17, 28/17, 34/17, 38/17, 39/17 02/18, 03/18, 04/18, 05/18

Seznam dětí – II.tř. – šedý pavilon, přízemí

Seznam dětí dle kódů:

29/17, 31/17, 32/17, 41/17, 42/17, 43/17 06/18, 07/18, 08/18, 09/18, 10/18, 11/18 , 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18, 18/18, 19/18, 20/18, 21/18, 22/18

ROZHODNUTÍ

ZŠ a MŠ Město Touškov, příspěvková organizace, Čemínská 296, Město Touškov 330 33

jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení

§ 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla takto:

Děti uvedené v přehledu dle přidělených registračních čísel se přijímají

k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Město Touškov,

příspěvková organizace, Čemínská 296, Město Touškov 330 33

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 BYLO UKONČENO.

AKTUÁLNĚ JA KAPACITA MŠ MĚSTO TOUŠKOV ZCELA NAPLNĚNA.

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SI STÁHNOU Z WEBOVÝCH STRÁNEK PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ

(najdete v ,,Přijímání dětí")

A SPOLEČNĚ SE SOUHLASEM K INKASU

ODEVZDAJÍ VEDOUCÍ ŠK.KUCHYNĚ P. MÜLLEROVÉ NEJPOZDĚJI DO 29.6.2018.

Dokumenty ke stažení

Žádost o uvolnění dítěte z povinné předškolní docházky

Omluva dítěte z povinné předškolní docházky