Přijímání dětí

Výsledky přijímacího řízení pro šk.rok 2019/2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK.ROK 2019/2020 BYLO UKONČENO

Zákonní zástupci si stáhnou z webových stránek MŠ přihlášku ke stravování, kterou odevzdají společně se souhlasem k inkasu NEJPOZDĚJI do konce června 2019 vedoucí školní jídelny p. K.Müllerové.

Přihláška ke stravování

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------