NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

Nadstandardní aktivity v MŠ budou zajišťovány agenturou Krouzky.cz.

V nabídce pro letošní rok máme Angličtinu pro nejmenší, která bude probíhat v pondělí od 15:15 do 16:00hod. a Tanečky, které se budou konat ve středu od 15:15 do 16:00hod.

přihlašování i další komunikace s rodiči bude probíhat on-line na www.krouzky.cz, také platby budou probíhat převodem na účet agentury.

KROUŽKY BUDOU REALIZOVÁNY PRO DĚTI OD 4,5 ROKU A JSOU OMEZENY POČTEM 10.

KROUŽKY ZAČNOU OD ŘÍJNA 2019.MŠ dále nabízí

KERAMICKÝ KROUŽEK

je určen věkově nejstaším dětem a bude probíhat VE STŘEDU od 9.10.2019 1 x za 14 dnů ( v lichých týdnech) od 15:45hod. do 16:30hod.

Kroužek povedou p. Jindrová, p. Antošová.

Přihlašování proběhne dne 11.9.2019 od 6:15 do 16:00hod. na nástěnce v přízemí ve žlutém pavilonu.

Do kroužku je možno přijmout 10 a začínat bude od října.

Částku 500,- Kč za rok uhradí zákonný zástupce do 27.9.2018 na účet školy: 236503798/0300. Do poznámky uveďte:,,Keramika a příjmení dítěte".

Děti vybavte oblečením, které si mohou umazat (zástěrka, starší triko) a lahvičkou s nápojem.

Děti si rodiče vyzvedávají od lektorek VČAS (v 16:45hod. - vyčkají, až lektorky otevřou) a odvádějí samy do šatny.

Hlubokou tradici na naší MŠ má

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA

který povedou Bc.J.Lukešová a Bc.Martina Hrdličková.

Kroužek není hrazený a paní učitelky si volí děti dle jejich hudebních vloh, předpokladů a zájmu.


LOGOPEDICKÁ NÁPRAVA

- bude probíhat každé pondělí cca od 12:15 hod. (s dětmi) v areálu MŠ v logopedickém kabinetu. Konzultace s rodiči budou probíhat 1 x za měsíc - v pondělí - dle rozpisů (vyvěšeny 14 dnů - 1 týden před konzultací na nástěnce v přízemí ve žlutém pavilonu).

Depistáž SPC Ke Špitálskému lesu proběhne v měsíci říjnu.