NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

bude aktualizována na začátku šk.roku 2019/2020ZÁPIS DO KROUŽKŮ PROBĚHNE DNE NA NÁSTĚNCE V PŘÍZEMÍ VE ŽLUTÉM PAVILONU.

Pokud se nemůžete v časových důvodů zápisu zúčastnit, požádejte o zapsání třídní učitelku Vašeho dítěte.

Z Agentury Rytmik nabízíme

- .

Veškeré informace najdete na informačních letáčcích ve vývěsce MŠ.

MŠ dále nabízí

KERAMICKÝ KROUŽEK

je určen věkově nejstaším dětem a bude probíhat VE STŘEDU 1 x za 14 dnů ( v lichých týdnech) od 15:45hod. do 16:30hod.

Kroužek povedou p. Jindrová, p. Antošová.

Kroužek bude probíhat od října .

Částku 500,- Kč za rok uhradí zákonný zástupce do 27.9.2018 na účet školy: 236503798/0300. Do poznámky uveďte:,,Keramika a příjmení dítěte".

Děti vybavte oblečením, které si mohou umazat (zástěrka, starší triko) a lahvičkou s nápojem.

Děti si rodiče vyzvedávají od lektorek VČAS (v 16:45hod. - vyčkají, až lektorky otevřou) a odvádějí samy do šatny.

Hlubokou tradici na naší MŠ má

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA

který povedou Bc.J.Lukešová a Bc.Martina Hrdličková.

Kroužek není hrazený a paní učitelky si volí děti dle jejich hudebních vloh, předpokladů a zájmu.


LOGOPEDICKÁ NÁPRAVA

- bude probíhat každé pondělí cca od 12:15 hod. (s dětmi) v areálu MŠ v logopedickém kabinetu. Konzultace s rodiči budou probíhat 1 x za měsíc - v pondělí - dle rozpisů (vyvěšeny 14 dnů - 1 týden před konzultací na nástěnce v přízemí ve žlutém pavilonu).

Depistáž SPC Ke Špitálskému lesu proběhne .