uplata.png, 252kB


Aktuality

27.5.2020 KROUŽKY-e-mail s informací obdrželi zákonní zástupci dle informací agentury v pondělí.
27.5.2020 SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ - se koná dne 16.6.2020 v 15:00hod. v budově ZŠ na Dolním. nám.
25.5.2020 Rozloučení s předškoláky - informace obdrželi zákonní zástupci v e-mailu.
25.5.2020 Předplavecký výcvik-během tohoto týdne bychom měli obdržet fakturu od Plav.školy.Po vyúčtování budou vynaložené finanč.prostředky vráceny na účet zák.zástupce.
9.5.2020 ZUŠ Nýřany-zájemcům o hudební nebo výtvarný obor v ZUŠ Nýřany, jejichž dítě dovrší 5.rok věku,mohu přeposlat info ZUŠ a přihlášku.Oslovte mě na e-mail.
7.5.2020 P.učitelky připraví věci dětí, které již do MŠ nenastoupí. Tyto si můžete vyzvedávat v MŠ od 19.5.2020. Děkujeme